1.Wpływ warunków polimeryzacyjnych materiałów kompozytowych na stopień ich twardości.
Autor: Kaja Wichrowska
Rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2009 

2.Depresja – czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (doniesienie wstępne) – część I.
Autorzy: Maciej Romanowicz, Krzysztof Drobnik, Kaja Wichrowska
Protet. Stom. Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 169-173
3.Analiza okluzji – badanie obiektywne czy subiektywne?
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska, Wojciech Szymański, Kaja Wichrowska, Stanisław Suliborski
Porad. Stom. Szczegóły: 2005 : R. 7, nr 10, s. 4-7

4.Wypełnienia bez podkładów wykonane z materiałów kompozytowych – kliniczna ocena jakości wypełnień.
Autorzy: Tomasz Biskupski, Kaja Wichrowska
Nowoczesny Tech. Dent. Szczegóły: 2006 : wyd. spec., s. 21-26
5.Rola „szerokości biologicznej” w stomatologii odtwórczej.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Tomasz Biskupski
Protet. Stom. Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 2, s. 98-104
6.Natężenie światła lampy polimeryzacyjnej a jakość wypełnień kompozytowych.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Tomasz Biskupski
Nowoczesny Tech. Dent. Szczegóły: 2006 : wyd. spec., s. 268-273

7.Zastosowanie nanoindentacji i metody Vickersa do oceny twardości dentystycznych materiałów kompozytowych.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Joanna Kleczewska, Jerzy Sokołowski, Dariusz Bieliński 
Nowoczesny Tech. Dent. Szczegóły: 2007 : wyd. spec., s. 156-160


8.Wpływ wybielania za pomocą nadtlenku karbamidu na twardość dentystycznych materiałów kompozytowych.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski
Tytuł całości: W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii” Nałęczów 24-26 kwietnia 2008 : streszczenia. Źródło-miejsce: Lublin, 2008 Strony: s. 273 
9.Wpływ jakości powierzchni końcówki światłowodu i czasu pracy lampy polimeryzacyjnej na wartość natężenia światła lamp polimeryzacyjnych.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Jerzy Sokołowski
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej Białystok 18-20 września 2008. Źródło-miejsce: Białystok, 2008 Strony: s. [1]
10.Materiałowe aspekty podatności polimerowych kompozytów dentystycznych na zużycie ścierne.
Autorzy: Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Jerzy Sokołowski, Agnieszka Pacyk, Kaja Wichrowska
Tytuł całości: W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii” Nałęczów 24-26 kwietnia 2008 : streszczenia. Źródło-miejsce: Lublin, 2008 Strony: s. 365 
11.Material aspects of abrasion of polymer dental composites.
Autorzy: Joanna Kleczewska, Dariusz Marian Bieliński, Jerzy Sokołowski, Agnieszka Pacyk, Kaja Wichrowska
Pol. J. Environ. Stud. Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 6A part 1, s. 280-291
12.Effects of carbamide peroxide whitening agent on the hardness of dental composite materials.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Dariusz Bieliński, Joanna Kleczewska, Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski
Pol. J. Environ. Stud. Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 6A part 2, s. 23-29


13.Jakości powierzchni końcówki światłowodu na wartość natężenia światła halogenowej lampy polimeryzacyjnej.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Jerzy Sokołowski
Dent. Med. Probl. Szczegóły: 2010, 47, 3, 309–313


14.Częstość występowania urazów zębów przednich u niepełnosprawnych intelektualnie sportowców Olimpiad Specjalnych wybranych krajów Europy i Azji.
Autorzy: Kaja Wichrowska, Katarzyna Fabjańska, Halina Pawlicka
Dent. Med. Probl. Szczegóły: 2011 : Vol. 48, nr 4, s. 490-495
15.Częstość występowania braków zębowych u zawodników biorących udział w V Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie.
Autor: Kaja Wichrowska
Magazyn Stom. Szczegóły: 9/2013/ONLINE 194-198


16.Ocena natężenia światła lamp polimeryzacyjnych w zależności od kąta ustawienia końcówki światłowodu.
Autor: Kaja Wichrowska
Magazyn Stom. 1/2014/ONLINE 99-103
17.Stan zdrowia jamy ustnej zawodników Olimpiad Specjalnych.
Autor: Kaja Wichrowska, Małgorzata Urbaniak, Katarzyna Fabjańska
TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 5/2014, str.101-103
18.Ocena wpływu kąta naświetlania na mikrotwardość światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych.
Autor: Kaja Wichrowska, Jerzy Sokołowski
E-Dentico, 3(49)/2014, str.78-85


19.Oral health needs of athletes with intellectual disability in Eastern Europe: Poland, Romania and Slovenia.
Autor: Carla Fernandez Rojas, Kaja Wichrowska-Rymarek, Alenka Pavlic, Arina Vinereanu, Katarzyna Fabjanska, Imke KaschkeLuc A.M. Marks
International Dental Journal 2016; 66: 113–119 (idjeastern europe.12205)

20.Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie z wyboru w sytuacji utraty zęba siecznego bocznego szczęki.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 3/2018/, str. 12-16
21.SPECJALISTA RADZI: Naprawa mostu porcelanowego na podbudowie metalowej.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 6/2018/, str. 74-76
22.SPECJALISTA RADZI: Odbudowa zęba trzonowego metodą półpośrednią.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 7-8/2018/, str. 92-94.

23.SPECJALISTA RADZI: Zmiana kształtu brzegów siecznych z wykorzystaniem materiału kompozytowego.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 4/2019/, str. 94-97
24.Ocena wpływu odległości końcówki światłowodu lampy polimieryzacyjnej od naświetlanej powierzchni na wartość natężenia światła.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek, Jerzy Sokołowski
Magazyn Stom. 7-8/2019/, str.76-80.
25.Ocena wpływu średnicy światłowodu lampy polimeryzacyjnej na głębokość polimeryzacji i twardość wybranych materiałów kompozytowych.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek, Joanna Nowak, Jerzy Sokołowski
Magazyn Stom. 9/2019/, str. 66-72
26.Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie alternatywne w przypadku braku możliwości leczenia kompleksowego.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 10/2019/, str. 12-15
27.Zachowawcza odbudowa przetrwałego zęba mlecznego.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 11/2019/, str. 76-80
28.Naprawa pełnoceramicznej odbudowy zęba w odcinku przednim.
Magazyn Stom. 12/2019/, str. 56-61
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek

29.Natychmiastowa odbudowa kła szczęki po utracie przetrwałego zęba mlecznego.
Magazyn Stom. 1/2020/, str. 38-41
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
30.Odbudowa zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego.
Magazyn Stom. 2/2020/, str. 52-55
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
31.Kompromisowa odbudowa zębów siecznych szczęki z wykorzystaniem włókna szklanego w celu uzupełnienia utraconego zęba.
Magazyn Stom. 3/2020/, str. 26-29
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
32.Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego.
Magazyn Stom. 5/2020/, str. 64-68
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
33.Odbudowa bezpośrednia zębów siecznych szczęki z wykorzystaniem dwóch rodzajów indeksów silikonowych. 
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 6/2020/, str. 30-35
34.Pełnoceramiczny most  adhezyjny – zachowawcze podejście w przypadku braku możliwości leczenia implantoprotetycznego.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 7-8/2020/, str. 70-74

35. Z miłości do adhezji. Kompozytowa rekonstrukcja korony zęba trzonowego po leczeniu kanałowym.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 1/2021/, str. 50-56
36. Odbudowa złamanych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki poprzez adhezyjne doklejenie ich fragmentów.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 10/2021/, str. 44-49

37. Tymczasowa odbudowa bocznego zęba siecznego szczęki w trakcie leczenia ortodontycznego.
Autor: Kaja Wichrowska-Rymarek
Magazyn Stom. 4/2022/, str. 32-40

 

Dodaj komentarz